Yhdistyksen hallitus 2023-2025

Seuran toimintaa pyörittää sen hallitus. Tällä hetkellä hallitus koostuu viidestä jäsenestä. Vuosikokouksessa valittavien hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, noin joka toinen kuukausi.

Jokainen jäsen voi saattaa haluamansa asian hallituksen käsiteltäväksi toimittamalla siitä kirjallisen esityksen hallituksen puheenjohtajalle. Asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

Vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden täytyy olla tiedossa kuukautta ennen kokousta, jotta ne ehtivät esityslistalle. Eli heti alkuvuonna rohkeasti postia laittamaan.

Kokoustiedotteet löydät jäsensivuilta.

 

Hallituksen jäsenet

Sara Autelo, puheenjohtaja, jäsensihteeri

Inkoo

045 257 9577

Elina Partanen, rahastonhoitaja

Espoo

Katriina Koski, varapuheenjohtaja

Helsinki

Aurora Uusitupa, sihteeri

Helsinki

Karoliina Koho

Helsinki

Anne Mikkonen Kaseva

Salo